שדרות הציונות 35 شديروت هتسيونوت 35 ،حيفا المكتبة والمركز الثقافي كلور - بيت الكرمة | י"ז תשרי תשפ"ב 23.09.2021 | פתיחת שערים 17:00 | שעת התחלה 17:00
שניות
דקות
שעות
ימים
مامبا والخالة زركشات


ساعة قصة - مسرح شنطة " سرد"

في المكتبة والمركز الثقافي كلور بيت الكرمة، حيفا

צור קשר

שלחו